Dôležité oznamy

Zápis detí do 1. roč. ZŠ a MŠ.

Platnosť do: 25. 4. 2016 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Šoporňa pozýva predškolákov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka ZŠ v Šoporni pre školský rok 2016/2017, ktorý sa uskutoční dňa 24. apríla 2016 od 14:00 do 17:00 v budove ZŠ v Šoporni. V tento deň sa uskutoční aj zápis detí do MŠ. Zápis do MŠ bude prebiehať aj v piebehu celého mesiaca máj.

Ponúkame

Ponúkame Vašim deťom najlepšie možné základné vzdelanie, aby boli Vaše deti v deviatom ročníku pripravené urobiť a zvládnuť ďalší dôležitý krok v ich živote smerom na strednú školu.
Naším cieľom je, aby sa naša ZŠ s MŠ v Šoporni stala modernou školou, ktorá poskytne žiakom veľké možnosti vzdelávania sa vo všetkých oblastiach a s využitím najmodernejšej techniky. Súčasne budeme klásť mimoriadny dôraz na posilnenie princípu školy tzv. rodinneho typu, čiže mať na zreteli osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby, efektívnejšie rozvíjanie jeho tvorivosti, komunikatívnosti a sebapoznania.

Aktuality

všetky aktuality 1. 3. 2016 - 23. 3. 2016
Plagát - Obal ŽK.
Žiaci zhotovia návrh na obal žiackej knižky.

Podporte nás 2%

Podporte našu školu 2% z Vaších daní a pomôžte nám, aby sa ZŠ s MŠ stala modernou školou s využitím najmodernejšej techniky pre dokonalejšie vzdelanie Vášho dieťaťa. Čítaj viac ...