Kontakt

 

Zriaďovateľ:

Obec Šoporňa

Mgr. Adrián Macho - starosta obce

Základná škola s materskou školou Šoporňa
Komenského 133
925 52 Šoporňa

IČO: 360 805 19 
DIČ: 202 132 2402

 

E-mailové schránky

PaedDr. Eva Kabrhelová 
riaditeľka školy

riaditelka@zssoporna.sk

   
Mgr. Mária Jeremiasová 
zástupkyna ZŠ

zastupkyna@zssoporna.sk

   
Zuzana Juríčková 
zástupkyna MŠ

materskaskola@zssoporna.sk

   
Oľga Kovaľová 
finančná účtovníčka

ekonomka@zssoporna.sk

   
Erika Belková 
mzdová účtovníčka

administrativa@zssoporna.sk

   
Sylvia Gálová
referentka ŠJ

skolskajedalen@zssoporna.sk

   
Webmaster 

webmaster@zssoporna.sk

 

Bankové účty:

Všeobecná úverová banka, a.s., 
Univerzálna retailová spoločnosť 
Cukrovarská 30313/1 
926 01 Sereď 

178 588 6351/0200     všeobecný účet 
242 416 4753/0200     príjmový účet 
178 589 2655/0200     potravinový účet 
178 589 5151/0200     sociálny fond 
 

Telefónne čísla:

0908/436 660     zriaďovateľ 
0907/821 872     riaditeľka 
0917/878 786     zástupkyňa 
0910974329       ekonomický úsek
0903555487       materská škola 
0911805585       školská jedáleň